wpec5be83c.png
wp0db4b1a0.png

wp0bad340a.png

wpf90a8b52.png

wp24627d4c.png

wpc9d4005d.png

wpa2be6c21.png

wp4492f739.png

wpa2be6c21.png

wpc0311e6f.png

PSYCHOTERAPIA PSYCHOANALITYCZNA:

Jest metodą leczenia opartą na założeniach psychoanalizy. Psychoanaliza zakłada, że osobowość człowieka kształtowana jest nie tylko przez czynniki wrodzone, ale także poprzez relacje z rodzicami i ważne wydarzenia pojawiające się od momentu narodzin. Sposoby przeżywania doświadczeń z wczesnego dzieciństwa tworzą matrycę uczuć i relacji. Wzorce te pozostają nieświadome i w nieświadomy sposób wpływają na uczucia i relacje osoby w życiu późniejszym. Często stają sie przyczyną problemów, nerwic i zaburzeń w życiu osobistym i zawodowym.

Psychoterepeuta szuka przyczyn problemów pacjenta w  jego nieświadomych przeżyciach. Pacjent w czasie terapii mówi o wszystkim co jest dla niego ważne, opowiada o wydarzeniach bieżących, swoich wspomnieniach, snach i fantazjach. Psychoterapeuta stara się rozumieć ich znaczenie i łączy je z aktualnymi uczuciami i zachowaniami pacjenta. Celem psychoterapii analitycznej jest poznanie  i zrozumienie siebie oraz przezwyciężenie trudności emocjonalnych. Dzięki temu osoba może nawiązywać głębsze relacje i bardziej twórczo wykorzystywać swój potencjał.