strona główna.

oferta.

kwalifikacje.

terapia analityczna.

kontakt.

 .

 .

 .

 .

Jestem psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką psychoanalityczną. Posiadam certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i jestem członkiem zwyczajnym tego Towarzystwa. Prowadzę psychoterapię psychoanalityczną dla dorosłych i młodzieży.

Ukończyłam studia psychologiczne oraz czteroletnie szkolenie w psychoterapii psychoanalitycznej afiliowane przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej, zgodne ze standardami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Wiedzę i doświadcznie kliniczne zdobywałam w Centrum Psychoterapii II Kliniki Akademii Medycznej prowadząc terapie indywidualne i grupowe, a następnie w Instytucie Psychiatrii I Neurologii na oddziale leczenia pierwszego epizodu psychozy. Wcześniej pracowałam z dziećmi.

Obecnie współpracuję z Akademickim Ośrodkiem  Psychoterapii  Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzę terapię indywidualną.  Wcześniej prowadziłam tam terapię grupową oraz zajęcia z psychoterapii i superwizje dla studentów Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W pracy kieruję się Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.